Ngày 8 tháng 9 vừa qua, trường THCS Đồng Than đã tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm học mới 2019-2020.

 

Trong Hội nghị PHHS họp toàn trường, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thắm- Hiệu trưởng nhà trường đã tiến hành họp chung với PHHS toàn trường. Trong phiên họp này, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thắm đã báo cáo tới toàn thể PHHS kế hoạch thực hiện năm học. 

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thắm- Hiệu trưởng nhà trường trong cuộc họp toàn thể phụ huynh học sinh
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thắm- Hiệu trưởng nhà trường tại Hội nghị toàn thể PHHS

Sau hội nghị toàn thể, PHHS sẽ tham dự họp với GVCN và phụ huynh lớp con mình đang học để bàn  về kế hoạch hoạt động năm học 2019-2020 của lớp và hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.