Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 03/9/2019 của UBND huyện Yên Mỹ, Công văn số 538/PGDĐT-HCTH ngày 19/8/2019 của Phòng GD&ĐT huyện Yên Mỹ về việc triển khai một số hoạt động và khai giảng năm học 2019-2020. Trên địa bàn huyện Yên Mỹ có 58 trường (23 trường mầm non, 17 trường tiểu học, 16 trường THCS, 02 trường TH&THCS) và 31 nhóm lớp mầm non độc lập tư thục cùng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 vào sáng ngày 05/09/2029.

Sáng ngày 05/09/2019 trên địa bàn huyện Yên Mỹ có 59 trường học, 438 nhóm lớp mầm non với 10.504 học sinh, 430 lớp tiểu học với 15.414 học sinh, 240 lớp THCS với 9.567 học sinh hân hoan chào đón năm học mới, các nhà trường mầm non tổ chức Lễ khai giảng dưới hình thức "Ngày Hội đến trường của Bé", các trường TH, THCS, TH&THCS tổ chức Lễ khai giảng trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày "Toàn dân đưa trẻ đến trường". Các đơn vị nhà trường đã nghiêm túc thực hiện các nội dung chuẩn bị cho năm học mới và tổ chức Lễ khai giảng theo tinh thần hướng dẫn tại công văn số 538/PGDĐT-HCTH ngày 19/08/2019 của Phòng GD&ĐT huyện Yên Mỹ.

Dưới đây các phóng viên ghi lại một số hình ảnh tiêu biểu của ngày khai giảng năm học mới tại các nhà trường.

1. Trường Tiểu học Đồng Than:


2. Trường Tiểu học Hoàn Long:


3. Trường Tiểu học Liêu Xá:


4. Trường THCS Đồng Than

5. Trường THCS Nghĩa Hiệp

6. Trường THCS Hoàn Long

Tiếp tục cập nhật